Залізничний район м. Львова ДНЗ № 6 "Барвінковий дивосвіт"
 
79025; вул. Левандівська, 30; тел. 226-05-01(02); e-mail [email protected]

Методична робота

         19 квітня на базі НВК "Арніка" відбувся 1 етап районного конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників ДНЗ 

"Найкращий по професії"

в якому взяла  участь педагог нашого дошкільного закладу

Кандяк Марія Ярославівна

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл на тему "Толерантність - це мистецтво співжиття" (листопад)

         

вправа "Емблема толерантності"

  " Моє розуміння моральних цінностей"

 

  

Результати тестування та очікувань

 

      19.09.2014 року у ДНЗ пройшло тренінгове заняття "Профілактика конфліктів в педагогічному колективі ДНЗ"


  

Провела заняття практичний психолог Смалюх Ірина Василівна

Вправа "Види конфліктів"

 

  

Вправа "Комплімент"

 

  

Вправа малювання "Конфлікт-це...."

 

  

 

  

Моє бачення конфлікту...

 

  

Варіант погашення конфлікту

 

Підведення підсумків тренінгово заняття завідувачем Ядельською Оксаною Богданівною

 

     Основними завданнями методичної роботи в нашому ДНЗ є: вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду; збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання; постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці; створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

     Форми організації методичної роботи в дошкільному закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від: педагогічної культури та активності вихователя; конкретних завдань самоосвіти над якими він працює; морально-психологічного клімату в педагогічному колективі; якості аналізу результатів моніторингу діяльності педагогів; інноваційної відкритості; особливостей організації освітнього процесу з дітьми.

     Структура методичної роботи в ДНЗ відповідає вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. В роботу педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, міні МО), групові (семінари-практикуми, творчі лабораторії, Майстер клас «Творчих педагогів») та індивідуальні (стажування, самоосвіта, виконання курсових завдань, консультації передбачені річним планом тощо) форми роботи.

     В ДНЗ створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності вихователів. Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

     Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає: виявлення і розвиток художньо-творчих здібностей та нахилів дитини; набуття нею соціального досвіду через мовленнєву компетентність; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я; бажання усвідомлювати себе як особистість.

     Зміст навчально-виховного процесу визначено Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), програмою розвитку дитини дошкільного віку"Українське дошкілля"

     Річний план роботи дошкільного закладу складається на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі педагоги закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.